UNUTARNJI MIR, SAMO-OSTVARENJE,
DRUŠTVENI SKLAD
  • Jogija zanima unutarnji mir i samo-ostvarenje te društveni sklad.
  • Na isti način na koji se ne odbijamo sprijateljiti s nekim samo zbog vrste odjeće koju nosi, ne bismo trebali imati predrasude i postupati poput fanatika prema drugima samo zbog vrste tijela koju nose. Trebali bismo znati da nismo naša tijela i da se prema tome ne odnosimo prema drugima sukladno njihovim privremenim tijelima.
Pročitajte više
NJEGOVANJE ZNANJA
  • Mudraci su objasnili da se njegovanjem kulture znanja postiže jedan, a njegovanjem kulture neznanja drugi rezultat.
    ~Sri Ishopanishad, Mantra Deset


    Za onog koji živi hedonistički život, život u kojem se njeguje kultura neznanja, rezultati su zavist, ljutnja, pohlepa, nestrpljenje, depresija, mržnja, uvijek prisutna požuda, zaboravljivost, frustracija, nezadovoljstvo, dvoličnost, strah od smrti, i tako dalje.
Pročitajte više